Gruppeting 20. november

Gruppeting 20. november

Innkalling til Gruppeting 20. november kl 19.00


Gruppeting 20.nov 2018

Innkalling til

-Troppsrepresentanter

-Rovere

-Speider i gruppa som har fylt/ fyller 12 år i år

-Ledere

-Foreldrerepresentanter

Det innkalles til Årsmøte/Gruppeting i 1. Storåsen tirsdag 20. november kl 19.00 på Paviljongen

I henhold til Norges speiderforbund sine lover har alle som er over 12 år eller fyller 12 i år rett til å delta på årsmøte og stemme over de sakene som tas opp der. I tillegg har hver tropp valgt en representant pr. tiende speider under 12 år til å representere disse på gruppetinget.

Sakslisten finner du her. 

Gruppeting 2018