Kan du bidra i gruppen?

Kan du bidra i gruppen?

Vi trenger hjelp til noen oppgaver for å drive speidergruppen. 

  • "Revisor"
  • Materialforvalter
  • Organisator til foreldrekveldene. 
  • Regnskapsfører

  • "Revisor": Vi trenger en som kan se gjennom regnskapet og se at det er ført riktig. Det er ikke et krav at den som ser gjennom og godkjenner regnskapet er revisor men at de forstår regnskap og må være over 18 år. Gjennomgang av regnskapet gjøres i februar - mars hvert år. Gruppeting velger revisor for ett år av gangen. 
  • Materialforvalter - Vi har en del utstyr og vi trenger en som kan bistå med å holde oversikt over utstyr og vedlikehold. 
  • Organisator til foreldrekveldene. Noen som kan ordne med at der er kaffe og noe å bite i - fordele oppgavene på flere. 
  • Regnskapsfører: til høsten skal gruppeting velge regnskapsfører for 2020. Vi har et ganske enkelt regnskap, ca 100 -250 bilag i året. Og det føres i et Excel-ark. 

Ta kontakt med gruppeledere og du kan hjelpe.  epost(a)storasen.com