Troppsledere

I troppen er det tre ledere

Kjetil - Troppsleder

Trygve - Troppsassistent

Iris - Troppsassistent