Troppen

Troppen på Kretsleir 2011

Troppen er 1. Storåsens tilbud til de som er mellom 11 og 16 år

Troppen er delt inn i to deler, stifinnere (5.-7. klasse) og Vandrere (8.-10. klasse). Troppen er igjen delt opp i patruljer, uavhengig av stifinner eller vandrer. Vi har for øyeblikket to patruljer i gruppen; Gaupe og Rev. I tillegg til dette kommer også aspirantene inn under troppen. Det er de som nettopp er ferdige i flokk  og skal begynne i troppen. Aspiranttiden er på et halvt år og foregår om høsten. Alderen på aspirantene er de som nettopp har begynt i 5. klasse. Hver patrulje styres av en paruljefører (peff) og en assistent (ass). På tvers av alle patruljene har vi også en førerpatrujle som kalles Ulv. Det er alle peffene og assene fra patruljene som er med de. Denne patruljen brukes til lederutvikling av speiderne i troppen, de er derfor ikke organisert i Ulv om tirsdagene, men hos de ulike patruljene. 

Per dags dato (vår, 2016) er det Kjell som er troppsleder i 1 Storåsen, i tillegg har vi Trygve og Siri Beate som troppsassistenter. Tidligere var det roverlaget Dei Harbaldne som styrte førerpatruljen Ulv, nå styres den i hovedsak av troppsleder.